skip navigation

New Hamburg 1

Regular Season 2013/14

Saturday October 19, 2013

Ayr 2

1

New Hamburg 1

4

Saturday October 26, 2013

Woolwich 3

6

New Hamburg 1

0

Saturday November 02, 2013

New Hamburg 1

2

New Hamburg 3

3

Saturday November 16, 2013

Paris 1

3

New Hamburg 1

0

Saturday November 23, 2013

Paris 2

0

New Hamburg 1

7

Saturday November 30, 2013

New Hamburg 1

1

Woolwich 1

5

Saturday December 07, 2013

New Hamburg 1

5

Ayr 1

0

Sunday December 08, 2013

Beverly

3

New Hamburg 1

0

Sunday December 15, 2013

Woolwich 4

7

New Hamburg 1

0

Monday December 23, 2013

New Hamburg 1

2

Woolwich 4

5

Saturday December 28, 2013

New Hamburg 1

5

Woolwich 2

2

Sunday December 29, 2013

Embro

4

New Hamburg 1

4

Wednesday January 01, 2014

New Hamburg 2

9

New Hamburg 1

3

Wednesday January 01, 2014

New Hamburg 1

6

Plattsville

0

Thursday January 09, 2014

New Hamburg 1

0

Twin Centre 1

4

Saturday January 11, 2014

New Hamburg 1

3

St. George Atom LL

4

Sunday January 26, 2014

Twin Centre 2

2

New Hamburg 1

4

Friday January 31, 2014

New Hamburg 1

5

Paris 2

1