skip navigation

York Simcoe – Bantam AE

2013/14 Regular Season

Sunday, November 3, 2013

Visitor V Home H Location Status
 4 
 2 
Sharon
FINAL
 5 
 1 
Aur CC2
FINAL
 3 
 4 
Sutton
FINAL