skip navigation

Lakeshore – Tyke 7's

2013/14 Regular Season

Oshawa Red 0

Oshawa White 10

Game Details

  • Legends 3
  • No
  • No
  • No