skip navigation

Lakeshore – Tyke 7's

2013/14 Regular Season

Ajax Red 1

Oshawa White 9

Game Details

  • Legends 3
  • No
  • No
  • No