skip navigation

SCTA Novice

Regular Season 2013/14

Niagara North Stars 2

Oakville Rangers 5

Game Details

  • Joshua Creek Red
  • No
  • No
  • No

Game Description

Game # 1105